Opinnäytetyön esittely: Arabian kulttuurikampuksen elävöittäminen

Osana Luovan Dimension kehitystä sisustusarkkitehtuuriksi valmistuva Jenna Kejonen tutki lopputyössään tapoja elävöittää Arabian Kulttuurikampusta ja sen toimintakulttuuria. Työtä varten tietoa kerättiin yhteisöltä niin kvantitatiivisin kyselymenetelmin kuin empiirisillä lähestymistavoilla.

“Työni ja yhteistyöalustaa kehittävien tavoite on, että kulttuurikampus koettaisiin ja nähtäisiin ulospäin ratkaisijakampuksena, joka inspiroi ja jolla syntyy merkittävää ja kiinnostavaa sisältöä.”

Tutustu Kejosen lopputyöhön, jossa esitellään mm. tilakonsepteja kampuksen ensimmäisen kerroksen yhteisötiloihin.

 


 

Luova Dimensio esittelee sivustollaan luovuuteen, kulttuuriin sekä kampuskehitykseen liittyviä julkaisuja sekä opiskelijatöitä. Laajemman kattauksen koko Metropolian julkaisuista löydät Metropolian verkkosivuilta.

 

Kerro kaverille