Ammattilaisena kulttuurihyvinvointialalla

JULKAISUT – Taidetutka-verkkolehti luotaa väyliä taiteen laajeneville merkityksille ja uusille rajapinnoille. Lehden tekijät haluavat nostaa esiin taiteen, kulttuurin ja luovuuden uudenlaisia merkityksiä ja esitellä kiinnostavia toimijoita, tekoja, aiheita ja ilmiöitä, jotka jäävät usein pinnan alle. Lehden yhdennentoista numeron teemana on ammattilaisena kulttuurihyvinvointialalla.

Kiertävä päätoimittajuus kannustaa monialaiseen dialogiin

Taidetutkan uusimman numeron päätoimittajana toimii toimituskunnan kutsusta yliopettaja, tutkija Laura Huhtinen-Hildén (https://peoplefinder.metropolia.fi/fi/profile/4339/staff/Laura-Huhtinen-Hilden) Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Numerossa luodaan katse kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisiin, ja lehden kirjoitukset tuovat kuuluviin alan moniäänisyyttä. Keitä kulttuurihyvinvoinnin ammattilaiset ovat ja millaisia polkuja kulkien heidän ammatillinen maisemansa on rakentunut?

“Suomeen on muodostumassa hieno, moniammatillinen kulttuurihyvinvointiala, joka voi merkittävällä tavalla edistää hyvinvointia yhteiskunnassamme. On tärkeää, että kulttuurihyvinvoinnin edistämistä pystytään käsittelemään moninäkökulmaisesti ja moniammatillisesti”, sanoo Laura Huhtinen-Hildén.

Taidetutka on monitoimijaisen yhteistyön yhteinen tulos

Taidetutka-verkkolehden taustalla on monitahoinen ja -vuotinen yhteistyö. Tämän numeron toteutuksessa ovat olleet mukana lehden hallinnoinnista vastaava Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry, kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste Taikusydän sekä Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijoita.

Tervetuloa Taidetutkan pariin: www.taidetutka.fi.

 

 

Kerro kaverille