Metropolia ja Jyväskylän yliopisto yhteistyöhön kulttuurihyvinvoinnin edistämisessä

YHTEISTYÖT – Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ovat sopineet tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja koulutusyhteistyöstä. Osapuolet allekirjoittivat sopimuksen 14.12.2022. Sopimuksen avulla osapuolet haluavat vaikuttaa yhteiskuntaan erityisesti kulttuurihyvinvoinnin edistämisen ja taiteen, musiikin ja musiikkikasvatuksen hyvinvointivaikutusten teemoissa.

Yhteistyösopimuksen avulla Metropolia ja Jyväskylän yliopisto edistävät kumppanuuttaan kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi yhteiskunnassa.

Kumppanuus avaa yhteiselle tekemiselle monipuolisia mahdollisuuksia muun muassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa, jatkuvaan oppimiseen liittyvässä yhteistyössä, konferenssien ja muiden kulttuurihyvinvointialan tapahtumien järjestämisessä, tutkimusyhteistyössä, tutkintokoulutukseen liittyvässä koulutus- ja asiantuntijayhteistyössä sekä tohtorikoulutuspoluissa.

”Haluamme toimia yhdessä keskeisenä kulttuurihyvinvoinnin tutkimusta ja koulutusta koordinoivana osaamiskeskittymänä ja kehittää yhteistyötä alan verkostojen ja muiden toimijoiden kanssa”, sanoo Metropolian TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna.

Metropoliassa on tunnistettu luovuuden merkitys osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä ratkaisujen kehittämisessä moniin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kulttuurihyvinvointiin liittyvä työ kytkeytyy Metropoliassa kiinteästi strategisiin tavoitteisiin muun muassa jatkuvassa oppimisessa, ilmiölähtöisissä innovaatiokeskittymissä sekä kestävässä kehityksessä.

Jyväskylän yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa tutkitaan muun muassa taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia, taiteen ja kulttuurin suhdetta terveyteen ja sairauteen, sekä erilaisia taideterapioita.

“Tiivis yhteistyö tieteellisen huippututkimuksen ja työelämää uudistavan koulutuksen kanssa on elintärkeää hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamisessa”, toteaa Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hanka.

Lähde: alkuperäinen julkaisu Metropolian uutisissa.

Kuva: Marjaana Malkamäki / Metropolia

 

 

Kerro kaverille