Hetkinen -aamukahvit Arabiassa kutsui ilmiöiden äärelle

Tiistaina 24.10. Metka kahvilassa kokoonnuttiin salin täydeltä Toimiva ihmisten kaupunki-innovaatiokeskittymän monipuolisen projekti- ja hankekattauksen pariin. Aamiaisen siivittämänä yhteensä 14 projektia esittäytyi lavalla ja kertoi minkä ilmiöiden ja tekemisen äärellä kussakin projektissa ollaan. Tavoiteena oli kasvattaa osallistujien tietoisuutta pintaraapaisun avulla Metropolian monipuolisesta ja monialaisesta toiminnasta liittyen erityisesti kestävään kaupunkikehitykseen, kulttuurihyvinvointiin, tulevaisuuden työhön ja osaamiseen.

Tapahtuma kulki nimellä heTKInen -aamukahvit Arabiassa ja se toimi ensimmäisenä pilottina uudelle tapahtuma konseptille, joka käynnistyy kahdesti vuodessa tapahtuvana kohtaamispaikkana tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-yksikön henkilöstölle sekä sidosryhmille.

Konseptiin kuului itse aamupalan yhteydessä pyörivät seisemän minuutin projektiesittelyt lavalla, projektikattausta esittelevä julistesarja sekä julisteista nivotut lehtiset. HeTKIseen osallistuville toimijoille tarjottiin myös etukäteen mahdollisuus osallistua esiintymissparraukseen, mikä koettiin erittäin positiivisena ja kivana lisänä esiintyjien puolelta.

Pilottikohtaaminen onnistui yli odotusten niin osallistujien kuin esitysten määrällä ja keräsi niin tapahtumassa, kuin sen jälkeen positiivista palautetta. Myös kehitysehdotuksia otettiin vastaan, jotta ensi keväänä tapahtuva seuraava heTKInen olisi mahdollisimman mielekäs ja ajankohtainen kohtaamispaikka.

HeTKInen-konseptin kehitti ja pilotin koordinoi Luova Dimensio. Tapahtuman kustansi Toimiva ihmisten kaupunki -innovaatiokeskittymä. Esiintyjiä sparrasi TKI-viestinnän asiantuntija Milla Åman-Kyyrö. Mukana olivat esiintyjät & projektiesittelyt, esiintymisjärjestyksen mukaisesti, lueteltuna:

 • Elina Ala-Nikkola: CuWere – Monialaista kulttuurihyvinvointialaa kehittämässä
 • Katri Halonen: Luovat metaversumissa LUME: Metaversumissako luovan ala bisneksen tulevaisuus?
 • Heikki Laaninen: BSG-Go – Hankkeen esittely
 • Saija Heinonen: Digital Creative Industry and Beoynd – Luovien alojen monialainen yhteistyö
 • Sonja Leppänen: MMKK-opiskeluhyvinvointihanke – Hyvinvointipolku Metropolian opiskelijoille
 • Janina Rannikko: Helsinki XR Center – Digitalisaatio ja asiantuntijayhteistyö kestävän luontomatkailun edistäjänä
 • Hye Jung-Majanen: Engage4BIO project – Hankkeen esittely
 • Päivi Keränen: NEB Stewardship Lab – Ilmastoahdistuksesta aktiiviseen toimijuuteen – korkeakoulujen rooli murroksessa
 • Mona Roman: U!REKA SHIFT – Kansainvälisyys osaksi jokaisen Metropolialaisen arkea
 • Jussi Linkola: Hytke – Kestävää hyvinvointia yhdessä tutkimalla ja kehittämällä: Osallistuva TKI-kumppanuus ja yhdenvertainen osallistuminen TKI-toimintaan
 • Irene Alsti-Lehtonen: Luovuuden jyviä, työhyvinvoinnin kasvua – Eloisan tuotokset ja tulokset
 • Matleena Kaurila: Luovi- Luovaa virtaa ja osaamista kulttuurialalle
 • Nea Granlund: UUTOS – Uusi työ ja osaamisen johtaminen –
 • Jussi Linkola:  Uraohjain+ rakentaa uudenlaisen kestävän työllistymisen mallin

Myös 10.11.2023 asti auki oleva NEB prizes 2024 -kilpailukuulutus esiteltiin tapahtumassa. Luova Dimensio tarjoaa yhteisönsä jäsenille sparrausta kilpailuun osallistumista harkitseville.

Tapahtuman juonsi ja koordinoi Luova Dimension koordinaattori Anna Muukkonen ja tapahtuman visuaalisen ilmeen tuotti viestintävastaava Venla Välimaa.

Luova Dimensio kiittää vielä kerran kaikkia tapahtumaan osallistuneita. Nähdään seuraavan heTKIsen ja aamukahvien äärellä ensi keväänä!

Kerro kaverille