Kierrätys x Design -näyttely

ti 9.5.ti 14.11.
Paikka: Arabian kampus, Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki
Kielisyys: Suomeksi, Englanniksi
Näyttelyt
Muotoilu, Taide, Yhteisö

NÄYTTELYYN HAKU AUKI

(In English below)

Arabian kampuksella järjestetään kestävän kehityksen teemaviikko lokakuussa 9.-13.10.2023. Osana teemaviikkoa järjestetään kampuksen yhteisölle ja isommalle yleisölle teemaviikon mukainen Kierrätys x Design -näyttely 9.10.-14.11.2023 päänäyttelyaulassa. Näyttelyä järjestää ja kuratoi Metropolia Ammattikorkeakoulun neljännen vuoden teollisen muotoilun opiskelija Lilja Nikkilä yhdessä Luova Dimension tiimin kanssa.

Metropolian opiskelija tai alumni – Hae mukaan Kierrätys x Design -näyttelyyn lokakuussa 2023 omalla teoksellasi tai konseptillasi. Hakuvaiheessa teoksen tai konseptin ei tarvitse olla vielä valmis, vaan idea/aihe riittää, jonka pystyt sanoittamaan ja visualisoimaan hakuvaiheessa. Voit hakea mukaan niin monella teoksella tai konseptilla kuin haluat. Haku tällä e-lomakkeella.

Millaisella teoksella voit hakea mukaan?

Voit hakea mukaan millaisella teoksella vain, joka on kierrätetyistä ja/tai uudelleenkäytetyistä materiaaleista valmistettu muotoilutuote. Tuote voi olla esim. huonekalu, sisustuselementti, vaate/asuste, koru, pienoismalli isommasta konseptista tai muu fyysinen objekti. Esitä tuote/teos/konsepti visuaalisesti hakuvaiheessa ja liitä mukaan tiedosto/dokumentti/kuva ja kuvaus teoksesta.

Roskasta Designia – eko/kierrätys tuotteilla on hieman “arts and crafts” -maine ja nyt on aika Metropolian tuoda esille, että kierrätysmateriaaleja voidaan käyttää designtyössä ja -tuotteissa. Näyttelyn on tarkoitus näyttää että kierrätysmateriaaleista valmistettu muotoilu, voi olla muotokieleltään vaikuttavia, ajankohtaisia, puhuttelevia ja jotka eivät pue “ekoa” ylleen vaan kukkivat muotoilun ansiosta.

Missä?

Näyttely järjestetään Arabian kampuksen päänäyttelyaulassa 1 krs, Hämeentie 135 D.

Aikataulu

 • Hakuaika osaksi näyttelyä: 9.5.- 1.6.2023 – Täytä hakemus tästä
 • Täydennyshaku osaksi näyttelyä: 31.8.-7.9.2023
 • Näyttelyaika: 9.10.-14.11.2023
 • Näyttelyn rakentaminen 5.-6.10.2023
 • Arabian kampuksen kestävän kehityksen -teemaviikko 9.-13.10.2023

Kuka voi hakea mukaan?

Voit hakea osaksi näyttelyä, jos olet Metropolian opiskelija tai alumni. Voit opiskella mitä vain alaa ja kotikampuksesi voi olla mikä vain.

Hakemalla mukaan pääset kehittämään omaa ammatillista kasvuasi muotoilun saralla luomalla kierrätysmateriaaleista designia ja/tai esitellä jo olemassa olevia tuotteitasi. Hakemalla mukaan, voit saada teoksesi esille Arabian kampuksen päänäyttelyaulaan loka-marraskuulle. Viestimme näyttelystä niin Metropolian sisällä kuin koko luovuuden korttelissa alueellisesti.

Toteuttajat

Näyttelyä kuratoi Metropolia Ammattikorkeakoulun neljännen vuoden teollisen muotoilun opiskelija Lilja Nikkilä yhdessä Luova Dimensio yhteistyöalustan tiimin kanssa.

Kestävän kehityksen teemaviikkoa toteuttaa Arabian kampuksen Osaamisalueiden kestävän kehityksen -kehitystiimi yhdessä Luova Dimension ja Arabian kampuskoordinaation kanssa.

Kysyttävää? Ota yhteyttä:

 • Lilja Nikkilä, lilja.nikkila@metropolia.fi, näyttelyn kuratointi
 • Mira Simsiö ja Venla Välimaa arabiankampus@metropolia.fi, näyttelyn tiedotus

——————————————————-

Application period open for the exhibition

Arabian campus will be organizing a sustainable development themed week from 9.-13.10.2023. As part of the themed week, there will be a Kierrätys x Design (Recycling x Design) exhibition for the campus community and the general public. The exhibition will be held in the campus main exhibition hall 9.10.-14.11.2023. The exhibition is organized and curated by Lilja Nikkilä, a fourth-year industrial design student at Metropolia University of Applied Sciences, in collaboration with the Luova Dimensio team.

Metropolia student or alumni – You can apply to participate in the Kierrätys x Design exhibition in October 2023 with your own artwork or concept. Your submission doesn’t need to be a finished product, just an idea or concept that you can describe and visualize in your application. You can apply with as many works or concepts as you like using this e-form.

What kind of artwork can you apply with?

You can apply with any design product made from recycled and/or reused materials. The product can be a furniture item, home decor element, clothing/accessory, jewelry, a miniature model of a larger concept, or any physical object. Present your product/work/concept visually in the application and include a file/document/picture and a description of the work.

Design from trash – eco/recycling products have a reputation for being ”arts and crafts” type of work, and now it’s time for Metropolia to showcase that recycled materials can be used in design work and products. The exhibition aims to show that design products made from recycled materials can be aesthetically impressive, relevant, compelling, and don’t need to ride off of the ”eco” label but can thrive just because of good design.

Where?

The exhibition will be held in the Arabian campus main exhibition hall, 1st floor, Hämeentie 135 D.

Schedule

 • Application period for the exhibition: 9.5.- 1.6.2023 – Fill out the application here.
 • Supplementary application period: 31.8.-7.9.2023
 • Exhibition period: 9.10.-14.11.2023
 • Exhibition setup: 5.-6.10.2023
 • Arabian campus sustainable development themed week: 9.-13.10.2023

Who can apply?

You can apply to participate in the exhibition if you are a student or alumni of Metropolia University of Applied Sciences. You can be studying any field, and your home campus can be any location.

By applying, you can develop your professional growth in the field of design by creating design products from recycled materials and/or showcasing your existing products. By participating, you can have your artwork displayed in the Arabian campus main exhibition hall from October to November. We will be promoting the exhibition both within Metropolia and in the Arabia campus as a whole.

Organizers

The exhibition is curated by Lilja Nikkilä, a fourth-year industrial design student at Metropolia University of Applied Sciences, in collaboration with the Luova Dimensio team.

The sustainable development themed week is organized by the Arabia campuses Degree Programs sustainable development team in collaboration with the Luova Dimensio and the Arabia campus coordination team.

Questions? Contact:

 • Lilja Nikkilä, lilja.nikkila@metropolia.fi, Exhibition curator
 • Mira Simsiö ja Venla Välimaa, sustainability week & exhibition communication arabiankampus@metropolia.fi,

Kerro kaverille