Kulttuurihyvinvointialan maisteritöiden avoin esittelytilaisuus

pe 8.12. klo 0916
Paikka: Myllypuron kampus, Helsinki, Myllypurontie 1, Helsinki
Seminaarit
Kulttuurihyvinvointi

Metropolian monialaisesta Creativity and Arts in Social and Health Fields (CRASH) -maisteritutkinnosta pian valmistuvat esittelevät opinnäytetöinä tekemiä tutkielmiaan
pe 8.12.2023 Myllypuron kampuksella Helsingissä.

Kenelle tapahtuma on?

Tapahtuman sisältö soveltuu hyvin esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä näillä aloilla työskenteleville.

Millaisiin tehtäviin CRASH-tutkinnosta valmistutaan?

CRASH-tutkinnosta valmistuu kulttuurihyvinvointialan ammattilaisia, jotka kykenevät hyödyntämään luovuuden mahdollisuuksia ihmisten elämän ja hyvinvoinnin tukena, edistämään kulttuuristen oikeuksien toteutumista, arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta sekä uudistamaan ammatillisia käytänteitä, rakenteita ja ajattelua.

CRASH-tutkinnon keskiössä on moniammatillinen yhteistyö: sote- ja kulttuurialojen ammattilaiset opiskelevat rinnakkain, tutustuvat toistensa työotteisiin ja tekevät yhteisiä projekteja.

Esittelytilaisuuden ohjelma

Opinnäytetöinään tekemissään tutkielmissa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistuvat tuottavat uutta ymmärrystä ja osaamista sekä kehittävät kulttuurihyvinvointialaa innovatiivisella tavalla.

Tilaisuudessa esitellään muun muassa seuraavat opinnäytetyöt (töiden nimet työnimiä):

  • Jonna Kultanen: Smiles for the Future – Preventative Oral Health Promotion with Arts-based Methods for Preschool Children.
  • Minttu Ågren & Heli Suoninen: TruthStory: A creative project for gender diverse people. A study of the empowering elements of a creative storytelling project.
  • Hanne Aura: For once we are asked. Professionals’ perspectives on the reality of elderly care in intensive assisted living and institutional care facilities.
  • Elo Perttola & Laura Olin: Exploring preschool-aged children’s experiences and understandings of peer-related conflicts in free-play situations through process drama

Muut tilaisuudessa esiteltävät tutkielmat sekä päivän tarkemman aikataulun julkaisemme myöhemmin tässä tiedotteessa. HUOM! Tutkielmien esittelyt ovat englanninkielisiä.

Perustiedot tapahtumasta:

Aika: 8.12.2023 klo 9.00 alkaen (tilaisuuden päättymisaika tarkentuu)
Tilaisuuteen voi osallistua joustavasti koko päiväksi tai osaksi aikaa.

Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksen Myllypuro-sali (D-talo, 1 krs.). Esitystilaan pääsee kulkemaan esteettömästi ja tilassa on induktiosilmukka. Tutustu tarkemmin tapahtumapaikkaan Myllypuron kampuksen verkkosivuilla.

Tilaisuus on englanninkielinen. Tapahtuma on maksuton.

Lisätietoja: https://cuwere.fi/2023/09/28/kulttuurihyvinvointialan-maisteritoiden-avoin-esittelytilaisuus-8-12-2023/

Kerro kaverille