Sirkus! Näyttely lasten sanoin ja kuvin

pe 3.3.31.5.2023
Paikka: Myllypuron kampus, Metropolia
Lastentapahtumat, Näyttelyt
Muut, Taide, Yhteisö

Tervetuloa tutustumaan taidenäyttelyyn lasten sanoin ja kuvin Myllypuron kampukselle!

Esillä olevat teokset ovat 5-6-vuotiaiden myllypurolaisen päiväkoti Myllynrattaan Matkailijat esiopetusryhmän lasten toteuttamia. Teokset ovat esillä Myllypuron kampuksen HyMy-kylässä.

Esillä on kuvataidetta ja niihin liittyviä lasten kertomia tarinoita. Teokset on toteutettu yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun varhaiskasvatuksen sosionomiopiskelijoiden kanssa opintojaksossa Pedagoginen toiminta varhaiskasvatuksessa, 10 op.

Esikouluryhmän kanssa tehdyssä projektissa opiskelijat pääsivät kokeilemaan monia opintojaksolla saatuja oppeja käytännössä lasten kanssa. Projektia ohjasivat lehtorit Seija Mäenpää ja Satu Hakanen.

HyMy-kylässä esillä olevassa näyttelyssä on lasten tekemiä vahaliitu- ja akvarelliteoksia sekä niihin liittyviä lasten omia kertomuksia. Teemana näyttelyssä on sirkus.

Projektiin kuului lisäksi opiskelijoiden tekemä sirkustarina, jonka pohjalta he toteuttivat samalle lapsiryhmälle Metropolian liikuntasaliin Sirkus Myllypuro -seikkailun, jossa oli muun muassa yhteisleikkejä, liikuntaratoja ja lentävän sirkusteltan rentoutusta!

Näyttely on maksuton ja siihen voi tutustua Myllypuron kampuksen aukioloaikoina. Kampus sijaitsee aivan metroaseman vieressä ja HyMy-kylä on kampuksen katutasossa.

Taidenäyttely on esillä Metropolia Ammattikorkeakoulun HyMy-kylässä toukokuun 2023 loppuun asti.

Näyttelyn avajaiset ovat 3.3.2023 klo 10.00.

Taidenäyttely on osa Metropolian tekemää työtä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi.
Ota yhteyttä: kulttuurihyvinvointi@metropolia.fi

Kerro kaverille