Tuotemuotoilutyö – näyttely

ma 13.3.24.5.2023
Paikka: Arabian kampus, Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki
Kielisyys: Suomeksi, Englanniksi
Näyttelyt
Muotoilu

Esillä on teollisen muotoilun neljännen vuosikurssin opiskelijoiden töitä Asiakas- ja työelämälähtöinen tuotemuotoiluprojekti (10op) Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen ensivaiheen kuntouttavan työtoiminnan Uusix verstaalle (U6), jonka tarkoituksena on tukea elämänhallintaa ja edistää asiakkaiden paluuta työmarkkinoille.

Tehtävänantona oli suunnitella ja valmistaa uusi tuote, joka voidaan valmistaa kierrätetyistä raaka-aineista, joita U6-verstaat saavat säännöllisesti. Tuotteen tuli olla sarjavalmistettavissa U6-verstailla työskentelevien henkilöiden toimesta verstaiden käytössä olevilla valmistusmenetelmillä. Tuotteen vaatimuksiin kuului myös olla kiinnostava, laadukas ja hyvin muotoilu, jotta tuotetta voitaisiin myydä U6-myymälöistä.

Kerro kaverille