Kulttuurihyvinvointi

Kulttuuri- hyvinvointi

Luovuus kuuluu kaikille

Luovuus on meissä kaikissa ja harjoitammekin sitä kaiken ikäisinä, päivittäin, lukemattomin tavoin niin arjen askareissa kuin eri alojen ammattilaisina. Kulttuurin ja luovuuden läsnäolo elämässä on myös todettu lisäävän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sen myötä niin kulttuurista, kuin laajemminkin sosiaalista, kestävyyttä.

Vaikka luova toiminta painottuu fyysisesti erityisesti Arabian kampukselle, ei luovuus rajoitu pelkästään kulttuurin tai luovien alojen koulutukseen. Luova Dimensio pyrkii erityisesti verkkosivuillaan nostamaan esiin myös kaikkea tekemisen ja tapahtuman kirjoa luovuuden ympäriltä, joka sijoittuu niin muille Metropolian kampuksille tai virtuaalisiin todellisuuksiin.

Sivua päivitetään parhaillaan, joten pysy kuulolla!