Näyttelyinfot – Galleria Ilona

MALLI & TILA – näyttely

”Malli & Tila” -näyttelyn työt on valittu Tekstiilisuunnittelun 1. vsk:n opiskelijoiden Elävänmallinpiirustus- ja maalauskurssin (5op) eri harjoitusten töistä. Tällä kurssilla syvennyttiin ihmiskehon anatomian, mittasuhteiden sekä liikkeen havainnointiin suhteessa tilaan. Joka päivä tutkittiin kuvallisesti, miten ”malli tilassa” voitiin siirtää ja esittää kaksiulotteiselle pinnalle eri välinein ja materiaalein.

Kurssin päätavoitteina on kehittää visuaaliseen ajatteluun, esittämiseen ja ergonomiseen suunnitteluun tarvittavia tietoja ja taitoja sekä luovuutta omaperäiseen ja itsenäiseen kuvalliseen ilmaisuun. Kurssilla sovelletaan käytäntöön ”Värihavainnon ja sommittelun peruskurssilla” (5op) opiskeltuja värin työkaluja. Jatkuva luonnostelu ja kuvan käyttäminen visuaalisen ajattelun ja suunnittelun välineenä on tärkeä osa ammatillista kehittymistä ja identiteettiä.

Elävänmallinpiirustus- ja maalauskurssi 5op
Opettaja Ilona Huolman

Näyttely on esillä Galleria Ilonassa kampuksen kolmannessa kerroksessa Arabia135 -korttelin aukioloaikojen mukaisesti. Galleriaan on esteetön pääsy. Galleria sijaitsee taideluokkien ja opiskelijahyvinvointipalveluiden välittömässä läheisyydessä omassa tilassaan. Löydät perille helpoiten Hämeentie 135A rapusta Helsingin kaupungin kirjaston vieressä sijaitsevilla hisseillä kolmanteen kerrokseen.