Konservoinnin palvelut

Erikoislaitteita eri aloilta

Konservoinnin tutkinto-ohjelma tarjoaa Arabian kampuksella runsaasti erilaisia analyysipalveluita, olosuhdekartoituksia, sekä tuloksien analysointia.

Analyysipalvelut

 • Röntgenfluoresenssispektrometrillä (XRF) on mahdollista selvittää materiaalin kemiallista koostumusta, parhaiten menetelmä soveltuu esimerkiksi epäorgaanisten pigmenttien ja metalliseosten analysointiin.
 • Infrapunaspektrometrillä (FTIR) tutkitaan orgaanisia yhdisteitä, esimerkiksi sideaineita, kuituja, synteettisiä materiaaleja ja sitä voidaan käyttää osittain myös pigmenttien analysointiin. Näihin analyyseihin tarvittava näytekoko on noin neliösenttimetrin luokkaa.
 • Reflektometrillä on mahdollista mitata pinnan värisävyjä ja spektriä.
 • Röntgenlaitteella voidaan kuvata digitaalisesti mm. maalauksia tai esineitä.
 • Valomikroskooppiin liitetty digitaalikamera, jolla tutkitaan mm. kuituja ja poikkileikkausnäytteitä ja saadaan mitattua esimerkiksi kerros- ja kuitupaksuuksia. Mikroskooppiin on liitettävissä myös UV valo fluoresoivien aineiden tutkimiseksi näytteissä.
 • Pimeäkenttä + polarisaatio valomikroskooppi (LED valolla) erityisesti poikkileikkausnäytteiden tutkimista ja valokuvausta sekä tiettyjen pigmenttien tunnistusta varten.
 • Analyyttisessä tutkimusvalokuvauksessa käytetään mm. infrapuna reflektiokuvausta (IR reflektio) maalausten aluspiirustusten ja pentimentin tutkimukseen, ultravioletti fluoresenssikuvausta eri materiaalien (hartsilakat, pigmentit..) tunnistamiseen erivärisen näkyvän fluoresenssin pohjalta sekä tangentiaali / sivuvalossa kuvausta pintojen epätasaisuuksien ja vaurioiden esilletuomiseksi.
 • Lisäksi käytössämme on myös lämpökaappeja, valokaappi (D65, sekä UV-valo) sekä yhdistetty lämpö-kosteuskaappi, joita voidaan käyttää näytteiden keinotekoiseen ikäännyttämiseen.
 • Laboratoriohenkilöstön työskentely, muut kuin analyysit, esim. liuosten valmistus
 • Röntgenkuvauksen lyhyin laskutettava aika on 2 tuntia, muiden laboratoriopalvelujen lyhin laskutettava aika on 30 min.

Olosuhdekartoitus ja tuloksen analysointi

 • Mitataan olosuhteet (ilmankosteus ja lämpötila) sovituista kohteista tietoa keräävillä dataloggereilla. Minimi mittausaika 1 vuosi. Mitattavia kohteita voi olla 1-5 kpl.
 • Mitatun tiedon perusteella arvioidaan olosuhteiden vaikutusta tilassa säilytettävälle kokoelmalle.
 • Soveltuu kokoelmien säilytys- ja näyttelytilojen arviointiin ja hinta määräytyy työn mitoituksen mukaan.

Riskikartoitus

 • Laaditaan riskikartoitus sovituille kohteille. Riskikartoitus sisältää yleisimpien kokoelman säilymistä uhkaavien riskien todennäköisyyden arvioinnin ja ehdotuksia riskienhallintaan.
 • Soveltuu kokoelmien säilytys ja näyttelytilojen riskien arviointiin. Hinta määräytyy työn mitoituksen ja toteuman mukaisesti.

Koulutus

 • Sopimuksen mukaan tarjoamme myös täydennyskoulutusta, asiantuntijaesitelmiä ja -luentoja aihepiirinä eri alojen konservointi, kulttuuriperintö, tyylihistoria, huonekalujen ja sisustuksen historia, muotoilun historia, tekstiilihistoria, antiikin erikoisalueet mm. lakkatyöt, kokoelmahallinta jne.

Konservointityöt ja toimeksiannot

Vastaava lehtori valitsee opetuksen yhteydessä tehtävät konservointityöt opiskelijoille ja opinnäytetöinä opiskelijat konservoivat vaativiakin kohteita. Muista konservointiprojekteista sovitaan tapauskohtaisesti.

Ota yhteyttä:

Tutkintovastaava Kirsi Perkiömäki
kirsi.perkiomaki (at) metropolia.fi

Kerro kaverille