Musiikin harjoitus­oppilas­toiminta

Löydä osaajien ja osaamisen äärelle

Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin tutkinto-ohjelmassa koulutetaan musiikkipedagogeja. He tarvitsevat opinnoissaan harjoitusoppilaita, joista usein käytetään myös nimitystä pedioppilas. Opiskelijat toimivat kokeneiden opettajiensa avustuksella harjoitusoppilaiden soiton-, laulun- tai yhtyeopettajina tarjoten opetusta 15 eri instrumentista. Harjoitusoppilaan opettajina toimivat Metropolian musiikkipedagogiopiskelijat.

 

Opetusharjoittelu perehdyttää tulevan opettajan:

  • Opetustilanteen dynamiikkaan ja vuorovaikutukseen
  • Musiikillisen kehityksen ja oppimisen ohjaamiseen
  • Omaan opetusalaan liittyvien taitojen ja motoristen valmiuksien kehittämiseen
  • Oman työskentelyn suunnitteluun ja arviointiin

 

Musiikin harjoitusoppilastoiminta tapahtuu yhteistyössä Luova Dimensio -yhteistyöalustan kanssa Arabian kampuksella Soivan tiloissa.

 

Mitä harjoitusoppilaana opiskeleminen tarkoittaa?

 

Harjoitusoppilaaksi voi hakea kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätlukukauden opetukseen. Opetukseen ei ole mitään ikärajoja ja mukaan ovat tervetulleita niin aloittelijat kuin musiikkia jo pidempään harrastaneet, lapset ja aikuiset. Metropolialla ei pääsääntöisesti ole tarjolla laina- tai vuokrasoittimia, joten opiskelu edellyttää oman soittimen hankintaa tai lainaamista.

Opetuskertoja on sekä syys- että kevätlukukaudella 13 kpl. Opetuskertoihin lasketaan opetusharjoittelijan kanssa pidettävät yksityiset kontaktitunnit, opetusharjoittelijan vastuuopettajan kanssa pidettävät luokkatunnit sekä ryhmätunnit. Opetuskerrat ovat pituudeltaan yleisesti 45 minuuttia tai niistä sovitaan erikseen oppilaan / ryhmän kanssa.

Harjoitusoppilas opiskelee musiikkipedagogiikkaopiskelijan oppilaana. Opiskelu antaa mahdollisuuden harrastaa musiikkia sekä tutustua tai paneutua syvällisemmin soiton tai laulun, yhtyesoiton ja musiikin erilaisten ryhmäopetuksen opiskeluun oppilaan yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Kurssisuoritusten tekeminen solistisessa aineessa ei kuulu automaattisesti harjoitusoppilaan oikeuksiin. Tutkintotilaisuuksia voidaan kuitenkin järjestää pyynnöstä ja ammattikorkeakoulun resurssien mukaan. Oppilaat saavat pyydettäessä todistuksen Metropolian pedagogiikkaopetuksessa suorittamistaan opinnoista.

 

Tutustu harjoitusoppilastoimintaan ja hae mukaan

 

Lue lisää musiikin harjoitusoppilastoiminnasta Metropolian sivuilta. Sivustolta löydät ajankohtaiset tiedot hakuajoista, hinnoista ,opetettavista intrumenteista ja opetusmuodoista.

 

 

Kerro kaverille