Digital Creative Industries and Beyond

Digital Creative Industries & Beyond-hanke

 

Digital Creative Industries and Beyond eli DCIB-hankkeessa luodaan konkreettisia tuki- ja ohjaustoimia sekä tuetaan menestystä vahvistavaa teknologista ja kestävän kehityksen osaamista aloittelevien ja kansainvälistä kasvua tavoittelevien digitaalisten luovien alojen (AV, audio, XR, peliala) yritysten liiketoiminnan tehostamiseksi ja tuotannon kasvattamiseksi. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Hankkeen tavoitteina on

vahvistaa ja edistää:

 • digitaalisten ja luovien alojen yhteistyötä ja yhteiskehittämistä
  uusien teknologioiden laajempaa hyödyntämistä luovilla ja muilla aloilla (cross-sector / cross-media)
 • kestävien uusien liiketoimintaa, kasvua ja osaamista edistävien toimintatapojen ja ratkaisujen kehittämistä, soveltamista ja käyttöönottoa yrityksissä
 • avoimen ja luvitetun IP:n ja datan hyödyntämistä yritystoiminnassa.
 • lisäksi kehittää alan ekosysteemiä ja verkostoja, osaamiskeskittymä-toimintaa ja tukea uutta liiketoimintaa edistäviä palveluita.

 

 

Hankkeessa järjestetään erilaisia tapahtumia digitaalisten luovien alojen yrityksille ja ammattilaisille, kuten Arts & Science Innovation -biennaali ja tulevaisuusfoorumi, sekä kohdennettuja toimia alan opiskelijoille ja ohjelmapilotteja alan yrityksille. Lisäksi vahvistetaan Helsingin kaupungin yritysneuvonnan luovien alojen osaamista ja kasvatetaan asiantuntija- ja mentorointiverkostoja.

Hankkeessa tapahtuu

Seuraa mitä hankkeessa tehdään ja tule osaksi verkostoa.
Koostamme alle tapahtumat, nostot, julkaisut ja muut esilläolot.

Yhdessä tekemässä

 

Metropolia Ammattikorkeakoulu toimii hankkeen koordinaattorina ja partnereina hankkeessa ovat Helsingin kaupunki ja Aalto-yliopisto. Hanke on käynnistynyt 1.11.2023 ja jatkuu 30.9.2026 asti.

Lisätietoja DCIB-hankkeesta:

Anna Muukkonen, projektipäällikkö
anna.muukkonen (a) metropolia.fi

 • Metropolia Ammattikorkeakoulu

  Koordinaattori
 • Helsingin kaupunki

  Osatoteuttaja
 • Aalto-yliopisto

  Osatoteuttaja